Siųsti žinutė


    Sutinku, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą, kai siunčiu užklausą per kontaktinę formą. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas užklausai apdoroti. Buvau informuotas, kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, galimybę juos ištaisyti ir prašyti nutraukti jų tvarkymą. Asmens duomenų valdytojas yra TLCS Sp. z o. o., veikianti Nacionaliniame teismų registre įregistruotu pavadinimu TLCS Sp. z o. o: 0000570154, kurios: buveinės adresas ir pristatymo adresas: ul. Serwisowa 1, 55-095 Długołęka, Lenkija Mokesčių mokėtojo kodas: PL8952049650

    Susisiekite su